Privacy Statement Peter Aansorgh Producties (22-5-2018)

 

Deze website is voornamelijk bedoeld om u te informeren over de activiteiten van Peter Aansorgh Producties en niet andersom. Peter Aansorgh Producties doet niet aan internetmarketing, mailingen en of computer gegenereerde, automatische speurtochten om uw geheimen te ontsluieren, zijn klanten beter te leren kennen of om u ongewenste reclame in de maag te splitsen. Peter Aansorgh kent zijn klanten en weet wat ze willen, eenvoudig door persoonlijk contact en overleg. Desalniettemin heeft Peter Aansorgh een website en een adresboekje, hij interviewt wel eens iemand en zet hij wel eens iemand op de foto. Vandaar dat een privacyverklaring volgens de AVG-wet noodzakelijk is. Dus bij deze:

Peter Aansorgh Producties, gevestigd aan Duim 50, 6641 RC Beuningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Peter Aansorgh

Duim 50

6641 RC Beuningen

Telefoon: +31-(0)630489439

Email: info@aansorgh.com

Webadres: http://www.aansorgh.com

 

Functionaris:

Peter Aansorgh is een ZZP-er, dus is hij zelf de Functionaris Gegevensbescherming van Peter Aansorgh Producties. Hij/zij is te bereiken via info@aansorgh.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Peter Aansorgh Producties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– faxnummer

– emailadres

– functie bij bedrijf

– Bankrekeningnummer

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via email, via schriftelijke correspondentie en/of telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn bedrijf en deze website hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aansorgh.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Peter Aansorgh Producties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Peter Aansorgh Producties neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dus ook niet over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Peter Aansorgh Producties) tussen zit. Peter Aansorgh Producties gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Windows 10 – home pc

Apple OS – laptop

Android – telefoon en tablet

Word

Excel

Outlook  en Apple mail– email en contacten onderhouden

Icloud – synchronisatie contacten en agenda

Google agenda

Dropbox

Firefox

Google Chrome

Safari

Adobe Photoshop

Adobe Lighroom

Adombe Premiere Elements

Whatsapp

En nog diverse andere office-productiviteitsprogramma’s die verder van geen enkel belang zijn of gevolgen hebben voor mijn contactpersonen. De computers worden beschermd door een virusscanner, de firewall van het modem/router en een extra firewall op de computers zelf. De website en de email worden gehost door Yourhosting en door hen op adequate wijze beschermd.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Peter Aansorgh Producties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Aldus: De gegevens van klanten en collega’s: Zolang we een zakelijke of vriendschappelijke relatie hebben. Adressen en telefoonnummers van geïnterviewden: tot 1 jaar na publicatie. Foto’s van interviews: tot 1 jaar na het interview.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Peter Aansorgh Producties verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Peter Aansorgh Producties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Peter Aansorgh Producties heeft geen flauw benul van cookies. Peter doet er niets mee. Het schijnt dat websites ze maken, ook als je daar zelf geen pogingen toe doet. Deze site dus misschien ook wel. In dat geval zijn het alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peter Aansorgh Producties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aansorgh.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Peter Aansorgh Producties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Peter Aansorgh Producties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aansorgh.com